Nobility Sources

Herbarz Rodzin Tatarskich w Polsce
Stanisław Dziadulewicz


Poczet Szlachty Galicyjskiej I Bukowińskiej 1857


Spis Szlachty Królestwa Polskiego y Dodaniem
Krótkiéj Informacji O Dowodach Szlachectwa 1851
(Reprint 1991)


Szlachta Polska Kultura i Struktura
Andrzej Zajączkowski  1993


Uruski Seweryn Rodzina. 
Herbarz Szlachty Polskiej (Armorial of the Polish Nobility 1904-1931)


Herbarz Polski (Polish Armorial  1839-1845)
Kasper Niesiecki - Reprint 1989