Myszyniec Area Names in New Britain
Abramczyk Kaczmarczyk Plaga
Andrzejczyk Kamiński Pławski
Archacki Karcz Pekosz
Bączek (Bonczek, Bonczak) Kłos Pikora
Baldyga Kłoskowski Pliska
Bastek Kobus Plocharczyk
Biegaj Kolimaga Popielarz
Bogdański Kołpak Potkaj
Borajkiewicz Konieczko Pupecki
Borys Kordek Rejmontowski
Brodzik Korzeniecki Ropiak
Brzoska Kosiński Rulka
Budka Kosiorek Ruszczyk
Bubrowiecki Kowalczyk Rutkowski
Bula Kowałkowski Rydel
Ceberek Kozłowski Sadłowski
Charamut Krawczyk Samorajczyk
Chojnowski Krysiak Samsel
Chorązewicz (Horonzewicz) Ksepka Scibek
Chorązy (Horonzy) Kulas Senk (Sęk)
Cichowski Kulesik Sidlik (Sydlik)
Cieka Kuta Siok
Cisz Lemanski Skonieczny
Dąbkowski Lipka Skorupski
Dąbrowski Lis Śledzik
Darmofal Maciora Śmigiel
Dawidczyk Makuć Śniadach
Deptuła Markwas Sobiech
Domijan (Domian) Maus Sokołowski
Drąszcz Mierzejek Sołtysiak
Drężek  (Drenzek) Mierzejewski Stachelek
Dudzik Mikita Swider
Dul Mikołajczyk Switaj
Dygas Misiorski Sasiela (Szasiela)
Dymerski Młynarski Szewczyk
Dziczek  (Dzizyk) Mrowka Szlanga
Ejzak Murach Szymański
Gadomski Murzyn Taradejna
Gieryk Nadolny Trzaska
Giza Nasiadka (Nasiatka) Turek
Gleba Niedzwiecki Tyc
Gnoza Nikita Wąsik
Golas Niksa Wieczorek
Golon Olender Wierbicki
Grański Olszewski Wisk
Grzeszczyk Orłowski Wiszniewski
Gwiazda Osowiecki Wróbel
Jachimczyk Pac Wroński
Jakóbczyk (Jakubczyk) Parzych Zapadka (Zapatka)
Janik Patek Zawrotny
Jaroszewski Pawelczyk Zduńczyk
Jędrzejczyk (Jendrzejczyk) Piórkowski Zielinski
Joachimczyk Pisarek Zysk