Archival Guides

Archiwum Państwowe w Białymstoku
Oddział  w Łomży
Informator o Zasobie Archiwalnym 1986 and
2000


Archiwum Państwowe w Gdańsku
Przewodnik Po Zasobie do 1945 roku

Inwentarz Zespołu Akt
Starszy Notariusz Sadu Okręgowego w Grodnie  1883 – 1915
2012


Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Kielcach
Spis Zespołów, 1973


Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Kielcach
Archiwum Panstwowe w Radomiu
Spis Zespołów 1973


Archiwum Państwowe w Kielcach
i jego oddziały w Jędrzejowie, Pińczowie i Starachowicach 1993


Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Koszalinie
Spis Zespołów, 1981


Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Koszalinie
1961- 1981


Archiwum Państwowe w Krakowie 1951 - 1980
Aniela Kiełbicka 1989

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Krakowie
Informator o Zasobie Archiwalnym 1978

Polska Bibliografia Archiwalna za Lata
1961 - 1965
Regina Piechota

 
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Łodzi
Informator o Zasobie Archiwalnym 1979

Archiwum Państwowe w Łodzi
Akta  Miasta Łodzi  1794 - 1914
Przewodnik po zespole 1990
Mieczysław Bandurka


Katalog Archiwalnych Planów Miasta Łomży
1619 - 1914
Donata Godlewska 1975

Archiwa i Archiwalia Łomżyńskie
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów 1986


Archiwa Państwowe w Polsce
Informator 1979
Regina Piechota


Archiwa Państwowe w Polsce
Informator Adresowy 1994

Wojewódzkie Archiwum  Państwowe w Przemyślu
Informator o Zasobie Archiwalnym 1979


Akta Wyznaniowe w Zasobie
Archiwum  Państwowego w Przemyślu
Anna Krochmal 1993


Informator Archiwalny
Wojewódzkiego  Archiwum Państwowego w Rzeszowie 1982


Archiwum Państwowe w Rzeszowie
Biuletyn Informacyjny  o Zasobie Archiwalnym (II)


Archiwum Państwowe w Szczecinie
Przewodnik po Zasobie Archiwalnym
Akta do 1945 roku, 2002


Archiwum Państwowe w Szczecinie
Informator Archiwalny 1983

Archiwum  Państwowe M. St. Warszawy
Informator Część 1 i  2
1992

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Informator o Zasobie
Teresa Zielińska 1992

Informacja o Zasobie Archiwum  Państwowego w Legnicy 1979


Lietuvos Centrinio Valstybinio Istorijos Archyvo Fondu
Žinynas 1990


Guide to the Collections of the Pilsudski Institute of America
For Records in the Modern History of Poland
Tadeusz Swietochowski 1980


Records of Ethnic Fraternal Benefit Associations in the United States
Essays and Inventories
Immigration History Research Center
University of  Minnesota 1981

The Collections of the Political, Social and Cultural History of
the Polish-American Ethnic Community
1890-1980 at the Pilsudski Institute 1981
Michael Budny

The Polish American Collection, 2nd ed.
Immigration History Research Center
University of Minnesota 1977